90 aydın Laiklik Meclisi kurdu: Yeni Anayasa ile laikliğin tasfiyesine karşı mücadele edeceğiz

AKP iktidarının uyguladığı politikalara ve laiklik karşıtı uygulamalara tepki gösteren bir grup, “Laiklik Meclisi” kurduklarını duyurdu. Yapılan açıklamada “Laiklik mücadelesinin aynı zamanda ülkemizin geleceğini kazanma mücadelesi olduğunun bilinciyle Laiklik Meclisi’nde buluşuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Avukat, akademisyen, yazar ve gazetecilerin çoğunlukta olduğu 90 kişi, Türkiye’de laikliğin tehlikeye girdiğini belirterek, “Laiklik Meclisi” kurdu.

Meclis, bugün yaptığı yazılı açıklama ile kuruluş nedenlerini, “Cumhuriyet’in 100. yılında ülkemizin, idari, hukuki ve toplumsal yapısını değiştirme amacıyla atılan adımlara ve artan saldırılara karşı verilecek mücadelede laikliğe sahip çıkılması büyük önem taşımaktadır.
Bu saldırılara karşı ülkemiz topraklarında ve Cumhuriyet’in kurucu değerlerinde var olan direncin örgütlenmesi tarihsel bir sorumluluktur. Bunun bilinciyle Laiklik Meclisi’nin temsil ettiği değerler çerçevesinde çalışmak üzere yola çıkıyoruz” ifadeleriyle bildirdi.

Programlarını da ilerleyen günlerde kamuoyuna aktaracaklarını belirten Meclis, şu açıklamada bulundu:

“Ülkemiz 20 yılı aşkın süredir hız kazanmış olan gerici dalganın önemli bir aşaması ile karşı karşıyadır.

Bu karşı devrim sürecinin yürütücüleri hukuki, idari, siyasi ve eğitim alanları ile birlikte toplumsal yaşamın güvencesi olan laikliği ayaklar altına almakla kalmamakta, artık açık bir biçimde tasfiye etme niyetlerini ortaya koymaktadırlar.

Tarikat ve cemaatlere büyük bir mali güç kazandırılmıştır. Toplumsal yaşamı adeta belirler hale gelen bu yapılar devlet kademeleri ile hukuki mekanizmaların en kritik noktalarını ve eğitim alanını işgal etmiştir.

Eğitim dini referanslarla düzenlenmekte, Milli Eğitim Bakanı karma okullara karşı olduğunu açıkça ifade edebilmektedir. Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere bakanlıklar Diyanet İşleri Başkanlığı ve tarikat uzantılarıyla imzaladıkları protokolleri hayata geçirmektedir.

Kadının erkek ile eşitliğini reddederek gericilikle kuşatan, çocukları ve gençleri tarikat ve cemaatlerin karanlığına teslim eden siyasi iktidar ‘kadınları sahiplendirmekten’ bahseden karanlık bir odağı da meclise taşımıştır. Kadın cinayetleri cezasız kalırken, failler adeta ödüllendirilmekte, kadın haklarını düzenleyen yasalar ve uluslararası anlaşmalar gözden çıkarılmakta, 6284 Sayılı Kanun ile birlikte Medeni Kanun da hedef alınmaktadır.

Bununla birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı, adeta şeyhülislamlık ve hatta Şer’iye Vekâleti gibi faaliyet yürütmekte olup, tarikat ve cemaatlerle birlikte devletin bütün kurumlarında belirleyici hale gelmiştir. Diyanet İşleri Başkanı fiilen ruhani lider konumuna taşınmıştır.

Anayasa ve yasalar ayaklar altına alınırken, adliyeler dini uygulamaların mekânları haline getirilmektedir. Siyasi iktidar, TBMM bileşiminden de güç alarak ‘Yeni Türkiye’ ifadesiyle kurduğu rejimin Anayasası’nı hazırlama niyetini açıkça ortaya koymaktadır. Yeni Anayasa’nın laikliğin tasfiyesi anlamına da geldiği gözden kaçırılmamalıdır.

Toplum, dini kurallarla yeniden yapılandırılmakta, halkımız tarikat ve cemaat ağlarıyla kuşatılmaktadır.

Bilim hurafelerle, hukuk şer’i hükümlerle, yurttaş tebaa, halk ümmet ile ikame edilmeye çalışılmaktadır.

Bütün bu gerici hamleler karşısında gericiliğe karşı laiklik ve aydınlanma mücadelesini yükseltmek, ülkemizdeki ilerici direnci büyütmek üzere ‘Laiklik Meclisi’ adı altında buluşuyoruz. Ülkemizin ilerici birikimi çok daha büyük bir zenginliğe sahiptir. Bu nedenle çalışmalarımızın genişleyerek büyümesini ve güçlenmesini hedefliyoruz.

Laiklik Meclisi gericiliğin güncel ‘açılımlarına’ karşı bir duruş sergilemekle kalmayacak, bu mücadelede bütünlüklü olarak sözünü söyleyecektir.

Laiklik Meclisi devlet mekanizmalarını işgal eden, holdingleşen ve toplumun her tarafına yayılan tarikatların egemenliğine karşı çıkışta önemli bir direnç odağı olacaktır.

Laiklik Meclisi Türkiye’nin aydınlanmacı, ilerici birikiminin kendini ifade edeceği bir merkez olacaktır.

Laiklik Meclisi’nin önemli mücadele başlığı yeni Anayasa aracılığı ile laikliğin tasfiyesine karşı çıkış olacaktır.

Bu kapsamda yürütülecek laiklik mücadelesinin aynı zamanda ülkemizin geleceğini kazanma mücadelesi olduğunun bilinciyle Laiklik Meclisi’nde buluşuyoruz.”

Açıklamanın imzacıları ise şöyle:

Abdurrahman Bayramoğlu – Avukat

Prof. Dr. Ahmet Saltık – Hekim, Hukukçu, Siyaset Bilimci

Prof. Dr. Ahmet Yıldız – Eğitimci

Dr. Akasya Kansu Karadağ – Hukukçu, İKD GYK Üyesi
Ali Güler – Tüm Yerel Sen Ankara Şube Yöneticisi
Ali Özgür Dedeoğlu – Eğitimci
Dr. Alper Akçam – Tıp Doktoru, Yazar
Dr. Anıl Aba – Akademisyen
Arzu Becerik – Avukat
Atilla Hekimoğlu – Emekli Yargıç, Avukat
Atilla Özsever – Gazeteci, Yazar
Aydan Büyükyıldız – Emekli Yargıç, Avukat
Doç. Dr. Ayhan Ural – Eğitimci
Aysel Tekerek – Avukat, Siyasetçi
Ayşenur Yazıcı – Sunucu, Yazar
Aytaç Ural – Alevi Bektaşi Federasyonu Eğitim Sekreteri, MYK Üyesi
Barış Terkoğlu – Gazeteci, Yazar
Başar Yaltı -Avukat
Bayram Kapucu – Emekli Yargıç, Avukat
Berkay Çelen – Avukatlar Sendikası Başkanı
Betül Arım – Tiyatro, Sinema ve Seslendirme Sanatçısı
Bilgütay Hakkı Durna – Avukat
Prof. Dr. Bilsay Kuruç
Doç. Dr. Candan Badem – Akademisyen, Tarihçi
Caner Beklim – Radyo Yapımcısı
Cem Alptekin – Avukat
Dr. Cemil Ozansü – Akademisyen, Hukukçu
Ceyda Cimili Akaydın – Avukat
Damla Özen – Tiyatro Sanatçısı
Deniz Şenkal – Genel Sağlık İş Merkez Denetleme Kurulu Üyesi
Deniz Hakyemez – Yazar
Elif Yar – Avukat
Engin Ayça – Sinema Yönetmeni
Erendiz Atasü – Yazar
Esin Köymen – Mimar
Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir
Güldal Okuducu – Yazar, Siyasetçi, TBMM 22. Dönem Milletvekili
Güldeste Dedeoğlu – Genel Sağlık İş Merkez Denetleme Kurulu Üyesi
Gülsen Tuncer – Sinema ve Tiyatro Sanatçısı
Güvenç Dağüstün – Müzisyen
Dr. Hande Heper – Akademisyen, Hukukçu
Hasan Sivri – Gazeteci, Yazar
Hürriyet Yaşar – Yazar
Dr. Hüseyin Gündoğdu – Birleşik Kamu İş Balıkesir İl Temsilcisi
İbrahim Fikri Talman – Emekli Yargıç
İlke Kızmaz – Müzisyen
Prof. Dr. İlker Cenan Bıçakçı
Prof. Dr. İzge Günal
Prof. Dr. İzzeddin Önder
Prof. Dr. Korkut Boratav
Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu
Mahmut Aslan – Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğt. Vakfı G. Sekreteri
Prof. Dr. Mehmet Tomanbay – TBMM 22. Dönem Milletvekili
Mercan Erzincan – Müzisyen
Merdan Yanardağ – Gazeteci, Yazar
Murtaza Demir – PSAKD Kurucu Başkanı
Mustafa Bağarkası – Emekli Yargıç, Avukat
Mustafa Karadağ – Emekli Yargıç, Avukat
Mustafa Kemal Erdemol – Gazeteci, Yazar
Mustafa Köz – Edebiyatçı, Yazar
Naciye Füsun Çağlar – Emekli Yargıç
Namık Koçak – Gazeteci, Yazar
Nazan Moroğlu – Avukat
Nida Açıkalın – Avukat Hareketi Yürütme Kurulu Üyesi
Ozan Çoban – Müzisyen
Ömer Faruk Eminağaoğlu – Hukukçu
Özgür Eryılmaz – Avukat
Özkan Rona – Eğitimci
Prof. Dr. Rıfat Okçabol – Akademisyen, Eğitimci
Prof. Dr. Saadet Ülker – Hemşire
Sadık Albayrak – Yeni Gelen Dergisi Yazı İşleri Müdürü
Doç. Dr. Savaş Karabulut – Jeofizik Mühendisi – Akademisyen
Selcik Ulusoy – Avukat, Ankara Barosu Cumhuriyet Kurulu Başkanı
Selin Nakıpoğlu – Avukat
Dr. Semiha Özalp Günal – İKD GYK Üyesi
Serdar Şahinkaya – İktisat Tarihçisi
Şenal Sarıhan – Hukukçu, TBMM 25. ve 26. Dönem Milletvekili
Ş. Serap Çatalpınar – İTÜ BİRLİK Başkanı
Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz – Akademisyen, Hukukçu
Şükran Eroğlu – Avukat
Tamer Akgökçe – Emekli Yargıç, Avukat
Tülin Tankut – Yazar, İKD Danışma Kurulu Üyesi
Türkan Kurtulmaz – Avukat
Dr. Ulaş Karadağ – Akademisyen
Umut Kuruç – İKD Genel Başkanı
Veli Demir – Eğitimci
Yavuz Alogan – Yazar, Editör, Çevirmen, Siyasetçi
Yeliz Toy – Eğitimci
Zöhre Aksüt – Dev-Turizm İş İzmir Şube Başkanı
Zülal Kalkandelen – Gazeteci, Yazar

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x